Tabel conversie Mondopoint size - Euro size

 

Marime booti - adulti

 

Mondopoint              U.S. - Barbati            U.S - Femei            Euro           
15.5     25
16.5     26.5
17.5     28
18.5     29
19.5     30.5
20.5     32
22 4 4.5  
22.5 4.5 5 34
23 5 5.5 35
23.5 5.5 6 36
24 6 6.5 37
24.5 6.5 7 38
25 7 7.5  
25.5 7.5 8 39
26 8 8.5 40
26.5 8.5 9 41
27 9 9.5  
27.5 9.5 10 42
28 10   43
28.5 10.5   44
29 11    
29.5 11.5   45
30 12   46
30.5 12.5   47
31 13    
31.5 13.5   48
32 14   49
33 14.5   50